donations

Koj txoj kev koom tes pab Kev Lo Lus Foundation los mus ua nws lub luag haujlwm ntawm kev ua cov ntawv Percival muaj rau cov neeg ntawm lub ntiaj teb. Yog tias koj paub txog qhov tseem ceeb ntawm Harold W. Percival qhov legacy rau tib neeg thiab xav pab txhawb peb nyob rau hauv no endeavor, koj pub dawb yuav pab peb muab nws cov hauj lwm nrog ntau tus neeg. Tag nrho cov nyiaj pub dawb rau Lo Lus Lub Hauv Paus, Inc. yog cov se lov tawm.


Yog tias koj xav tau los ntawm kev xa ntawv, peb qhov chaw nyob yog:

Lo Lus Lub Hauv Paus, Inc.
PO Box 17510
Rochester, NY 14617