donations

Koj txoj kev koom tes pab Lo Lus Foundation mus txuas ntxiv nws lub luag haujlwm ntawm kev ua kom cov ntawv Percival muaj rau cov neeg thoob ntiaj teb. Yog tias koj pom qhov tseem ceeb ntawm Harold W. Percival lub neej ntawm tib neeg thiab xav txhawb peb hauv txoj haujlwm no, koj txoj kev pub dawb yuav pab peb qhia nws cov haujlwm rau ntau tus neeg. Tag nrho cov nyiaj pub dawb rau Lo Lus Foundation, Inc. yog txiav se tawm.


Yog tias koj xav tau los ntawm kev xa ntawv, peb qhov chaw nyob yog:

Lo Lus Lub Hauv Paus, Inc.
PO Box 17510
Rochester, NY 14617