Xav thiab Destiny


los ntawm Harold W. Percival
Lus Ceeb Toom Qis
Dab tsi yog qhov tseem ceeb rau koj lub neej?

Yog tias koj cov lus teb yuav ua kom nkag siab ntau ntawm koj tus kheej thiab lub ntiaj teb uas peb nyob; yog tias nws yog to taub yog vim li cas peb nyob hauv lub ntiaj teb thiab dab tsi tseem tos peb tom qab kev tuag; yog tias nws yuav tsum paub qhov tseeb lub hom phiaj ntawm lub neej, koj lub neej, Xav thiab Destiny muab koj lub sijhawm los nrhiav cov lus teb thiab ntau ntxiv. . .


"Phau ntawv piav txog lub hom phiaj ntawm lub neej. Lub hom phiaj no tsis yog kom nrhiav tau kev zoo siab, los ntawm no los sis hauv qab no. Tsis yog nws yog "txuag" tus ntsuj plig. Lub hom phiaj tiag ntawm lub neej, lub hom phiaj uas yuav txaus siab rau ob qho tib si kev txiav txim siab thiab yog vim li cas, yog qhov no: kom peb txhua tus yuav paub meej txog siab dua hauv kev ua siab ntev; uas yog, ras txog ntawm qhov, thiab nyob rau hauv thiab los ntawm thiab dhau ntawm qhov. "HW, Feem sib tw