Txhais Cov Lus Taw Qhia rau:

THINKING thiab DESTINY
Nyob zoo nyeem ntawv,

Peb txaus siab muab koj Tshooj I ntawm Xav thiab Destiny ua lwm hom lus. Thawj tshooj qhia txog qee yam ntawm cov ntsiab lus hais hauv phau ntawv. Txij li thaum nws cov ntawv luam tawm hauv 1946, phau ntawv tau muab luam tawm thiab xa mus thoob ntiaj teb, tab sis tsuas yog ua lus Askiv xwb. Peb zoo siab heev uas tuaj pab dawb tau tuaj yeem ua ntej los tsim ib txhia ntawm cov kev txhais lus no, thiab ua tsaug rau lawv pab Cov Lus Foundation ua qhov Introduction to Xav thiab Destiny muaj rau lwm tus. Peb cia siab tias yuav ntxiv cov lus ntxiv rau yav tom ntej. Thov hu rau peb yog tias koj xav tias koj tuaj yeem ua rau lub dag zog no.

Cov nram qab no yog cov npe ntawm cov ntawv txhais lus:

Ntau yam ntawm cov ntsiab lus yuav zoo li txawv txawv. Qee tus kuj yuav pib dua. Tej zaum koj yuav pom tau tias lawv txhua tus xav kom xav txog.HW Percival